W sytuacji kłopotów dziecka, na wstępne spotkania zapraszani są rodzice/rodzic, podczas których zbierany jest ogólny wywiad oraz informacje dotyczące problematyki dziecka, objawów i doświadczanych trudności. Ilość spotkań wstępnych zależy od ich przebiegu i określana jest na bieżąco. W zależności od sytuacji, a także wieku dziecka zdarza się, że spotkania te odbywają się w jego obecności. Po etapie wstępnym następuje okres konsultacji indywidualnych dziecka, który zazwyczaj zamyka się w 3 do 5 sesjach. Mają one na celu określenie problematyki, ustalenie wstępnej diagnozy oraz wskazanie odpowiedniej formy pomocy. Warunkiem rozpoczęcia pracy terapeutycznej jest zawarcie kontraktu z dzieckiem oraz jego rodzicami, który określa szczegółowe ramy pracy.

Zajmuję się kłopotami dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia, która doświadcza miedzy innymi:

  • zaburzeń emocjonalnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie w szkole, w relacjach rodzinnych, rówieśniczych
  • trudności okresu dojrzewania, np. kłopot z określaniem własnej tożsamości, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: kim jestem?, czego potrzebuję?, dlaczego nie mam dobrych kontaktów z kolegami?, itd.
  • depresji młodzieńczej, przeżywają bardzo dużo smutku i przygnębienia, doświadczają niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych
  • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia)
  • stanów lękowych
  • zaburzeń zachowania (w tym używanie środków psychoaktywnych)
  • kłopotów zdrowotnych negatywnie wpływających na funkcjonowanie i realizację zadań rozwojowych