mgr Monika Dziwnik – psychoterapeuta w procesie certyfikacji, socjoterapeuta, pedagog, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (www.ptppd.pl). Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Od 15 lat buduję doświadczenie pracy zawodowej, której dużym obszarem jest praca z pacjentami młodzieżowymi z różną problematyką – od kłopotów z używaniem substancji psychoaktywnych, przez trudności okresu dojrzewania, przejawy nieprawidłowego rozwoju osobowości, po objawy depresji. Zajmuję się również terapią osób dorosłych.

Uczestniczę w regularnej superwizji, seminariach szkoleniowych, konferencjach, stale podnosząc kwalifikacje. Pracuję zgodnie ze standardami pracy zawodowej i etyki psychoterapeuty określanymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.