Psychoterapia to metoda leczenia polegająca na oddziaływaniu na psychikę człowieka przy wykorzystaniu specjalnych technik oraz narzędzi psychologicznych. Stanowi najczęściej długoterminowy proces, w którym czynnikiem leczącym jest relacja pacjenta i terapeuty. Dzięki psychoterapii możliwa jest poprawa funkcjonowania w różnych obszarach życia, lepsze rozumienie siebie, własnych wyborów i decyzji. Dzieje się to na drodze poszukiwania i odkrywania nieuświadomionych uczuć, pragnień oraz przyczyn doświadczanych trudności.

Poszukując pomocy, warto skorzystać ze wsparcia specjalistów posiadających doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Psychoterapia w Inowrocławiu prowadzona jest w Gabinecie Psychoterapii Monika Dziwnik. Praca z Pacjentem każdorazowo rozpoczyna się od przeprowadzenia sesji konsultacyjnych, które pozwalają wstępnie określić rodzaj problemów, z którymi zmaga się Pacjent, a także dalszych kroków, które należy podjąć w celu osiągnięcia ustalonego celu terapeutycznego.

Profesjonalna psychoterapia w Inowrocławiu

Psychoterapia dla mieszkańców Inowrocławia i okolic oferowana przeze mnie w ramach Gabinetu Psychoterapii może być pomocna w wielu sytuacjach. Warto skorzystać z niej przede wszystkim wówczas, kiedy odczuwamy, że trudności życiowe zaczynają nas przerastać i nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Nie zawsze otoczenie w postaci przyjaciół lub rodziny jest wystarczające, dlatego dobrze skorzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia profesjonalnego psychoterapeuty. Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami nastroju, depresją, nerwicą lub zaburzeniami osobowości. Z psychoterapii mogą korzystać także osoby doświadczające trudności w relacjach społecznych i budowaniu intymnych relacji. Kontakt z psychoterapeutą bywa niezbędny także w sytuacji kryzysów życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozpad związku.

Aby psychoterapia była skuteczna, musi odbywać się w warunkach stałych, regularnych sesji. Jeśli zachodzi taka konieczność, psychoterapia łączona jest z farmakoterapią.